Alla Husmodeller Ladda ner katalog

Skandinaviska Nyckelfärdiga Småhus

Alla Husmodeller
KONTAKTA OSS

  I Sverige är det mycket vanligt att man bor i småhus. Detta är en hustyp som gör det möjligt för familjer att tidigt skaffa sitt eget lilla hus innan de har tillräckligt med resurser för att flytta till ett större hus. Det pris som sätts på de små husen varierar från typ till typ men beror till stor del på hur de är producerade. DeltaModul jobbar stenhårt med att utveckla effektiva, materialsnåla och transportvänliga hur för att kunna förse de som nyligen bildat familj med hus till en rimlig kostnad. En av de viktigaste delarna i vårt arbete är att ha arkitekter som ritar effektiva hus och samtidig hela tiden arbeta med inköpskedjan och utnyttja de skalfördelar som kommer med att vara en stor husproducent.

  Billiga småhus

  Billiga småhus kan säljas till husköparna av DeltaModul just på grund av de anledningar som listats ovan. För husköparen å andra sidan är det inte bara det låga priset som spelar roll utan även tiden från det att man bestämt sig för att köpa en tomt till att huset är redo att flyttas in i. Genom att köpa ett hus som är producerat innan det levereras till tomten spar husköparen väldigt mycket tid. Tiden kan vara en väldigt viktig faktor om en familj till exempel väntar tillökning och känner att det är mycket viktigt att man kan flytta in i sitt nya hus innan den lilla eller lille kommit till världen. Genom att köpa ett hus från oss kan man veta att man med säkerhet kommer att kunna flytta in mycket snabbare än vad man skulle kunna göra om man valt att bygga huset från grunden på tomten.

  Nyckelfärdiga småhus

  DeltaModuls nyckelfärdiga småhus har utvecklats över lång tid av de bästa husdesigners som finns på marknaden. Detta gör att ett nyckelfärdigt småhus från oss kan utvecklas effektivt. Med effektivt menar vi här att huset inte bara planeras effektivt utan också att huset är effektivt som sådant. Våra hus är mycket effektiva så till vida att den planlösning som husen har gör att de känns större än vad de faktiskt är. Det kan till exempel vara så att man lägger en större andel av husets yta på de delar av huset som familjen har som gemensamma sällskapsutrymmen och en relativt mindre del på hallar, badrum, trapphus med mera. Till detta kommer då också att det krävs mindre material för att bygga huset vilket i sin tur också gör att det blir billigare att transportera huset. Allt detta innebär stora fördelar för de familjer som köper huset.

  Billiga nyckelfärdiga småhus

  DeltaModuls billiga, nyckelfärdiga, småhus är marknadsledande i sitt segment. Nyckelfärdigt är ett uttryck som syftar på att huset är helt färdigt, att man bara behöver sätta nyckeln i låset för att kunna börja använda huset som en bostad. Genom sitt gedigna arbete med effektiv produktion har vi kommit till den nivå där vi kan leverera hus som är färdiga till den graden.

  Vad är småhus

  Vad som är ett småhus ligger förstås i betraktarens ögon eftersom “små” är ett relativt begrepp. Det som är litet för en person kan lätt uppfattas som stort av en annan person. Rent generellt kan man dock säga att ett litet hus är ett hus som är mindre än det genomsnittliga huset. Men ett effektivt litet hus kan mycket väl kännas som ett normalstort hus.

  Smarta attefallshus

  Smarta attefallshus från DeltaModul har förändrat marknaden. Attefallshus kanske är det mest typiska småhuset som finns på den svenska marknaden. Det är regleringen om attefallshus som gör det så attraktivt att bygga som småhus. Denna reglering innebär att man inte behöver byggnadslov för att bygga attefallshus och det medför att hustypen är attraktiv för husköparen – särskilt de husköpare som är ivriga och vill få huset på plats snabbt.

   

  Ladda ner katalog
  Adresse

  Ringvägen 100E, vån 9, 118 60 Stockholm

  Telefon

  +467 042 430 59