Alla Husmodeller Ladda ner katalog

Färdiga modulhus från DeltaModul

Alla Husmodeller
KONTAKTA OSS

  I Sverige har modulhus blivit mer och mer populära. Svenska modulhus finns att köpa av alla sorter. DeltaModul är en av tillverkarna och vi håller mycket hög kvalitet i kombination med mycket bra priser för kunderna.

  Husen är färdigbyggda i delar som monteras på plats hos kunden. Denna metod för husproduktion har visat sig vara mycket smidig och kunden sparar mycket pengar och tid genom att huset är byggt med kvalitet och kommer färdigt till tomten. Det enda som behöver göras är att sammanfoga delarna. Anledningarna till att kunden kan få så bra pris på husen är flera. En av dem är att produktionsprocessen hos oss är så raffinerad och effektiv. En annan anledning är att vi producerar så många hus att vi kan köpa in material till bra priser från de företag som tillverkar till exempel dörrar och fönster, delar som annars är ganska dyra för privatpersoner som vill bygga ett hus.

  Billiga modulhus

  Billiga modulhus från DeltaModul kan uppföras väldigt snabbt eftersom husen levereras som modulbyggnader. Dessa byggnader sammanfogas därefter snabbt och det räcker med att personen som sätter ihop bitarna har begränsad erfarenhet av snickeri. Sättet att producera hus är särskilt framtaget för att det ska vara enkelt och gå snabbt att få ihop de delar som senare kommer att utgöra hela byggnaden.

  Färdiga modulhus

  Färdiga modulhus från DeltaModul levereras i så kallade husmoduler. Detta kan jämföras med lego. Det är helt enkelt klossar som kommer på en lastbil och sedan sammanfogas tills dess att de utgör en helhet – huset. Det är faktiskt inte mer komplicerat än så. Byggtekniken är välutvecklad hos oss och är en av de främsta anledningarna till att vi kan hålla så bra priser samtidigt som kvaliteten är så hög.

  Modulbyggnader

  En modul till hus får oftast plats på ett lastbilsflak. Det är en mycket viktig del av modulbygg att kunna leverera husen på lastbilar. Vi anpassar alltid husen för att de ska vara lätta att transportera för att slutpriserna hos kunden inte ska bli för höga.

  När vi utvecklar nya modeller för hus är det alltid kostnad och kvalitet som står i centrum. Detta gör att vi konsekvent får mycket fina omdömen från kunderna som också ofta rekommenderar oss hus till sina vänner och bekanta.

  Arkitektritat modulhus

  Ett modulhus som villa eller ett arkitektritat modulhus är ett mycket smidigt sätt att ordna ett första klassens boende till mycket bra pris. Man kan lätt tro att det är dyrt att anlita en arkitekt och det är det också. Men om DeltaModul anlitar en arkitekt som ritar för hus som ska produceras i väldigt många exemplar blir priset för arkitekten förstås ett helt annat. Men kan husen vara unika då frågar man sig? Det kan de faktiskt för de olika delarna till huset kan varieras och huset kan också vara större eller mindre vilket gör att när huset är färdigt kommer det att vara helt unikt.

  Köpa modulhus

  Att köpa modulhus från oss är ett mycket enkelt sätt att få ett mycket fint boende till ett mycket bra pris. Till detta ska läggas att huset kommer att kunna komma på plats och vara färdigt att flytta in i på mycket kortare tid än vad som annars skulle vara fallet – och detta med väldigt liten insats från husköparen i termer av tid. Modulhus från tillverkare som oss är med andra ord sättet att få familjen på plats på billigaste och snabbaste sättet.

  Sammanfattning – Modulhus

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att modulbyggnader har blivit mycket populära i Sverige för att producenter som DeltaModul jobbat hårt med både produktutveckling och effektiva processer för produktionen. Husen är ritade av arkitekter, bitarna kan anpassas efter kundens behov och levereras med lastbil för att sedan snabbt sammanfogas för att familjen ska kunna flytta in så snart som möjligt.

  Ladda ner katalog
  Adresse

  Ringvägen 100E, vån 9, 118 60 Stockholm

  Telefon

  +467 042 430 59