Alla Husmodeller Ladda ner katalog

Vi tar hand om tryggheten i ditt hem

Alla Husmodeller
KONTAKTA OSS

  Trä är ett organiskt och brännbart material. Ofta inser människor inte alltid att ett noga val av material till ett trähus har mycket högre brandsäkerhet än många andra alternativ. Våra trähus kan överstiga brandsäkerheten hos både stål och armerad betong.

  Trä är brandfarligt, men samtidigt ett extremt eldfast material. I en brand förkolnas träet jämnt med en hastighet av ca 0,6 mm per minut. Detta gör att du kan exakt förutsäga dess lastmotstånd och risken för att kollapsa vid en brandsituation. Det är också till hjälp för räddningstjänsten.

  Här kan du läsa mer om våra brandskyddsåtgärder och deras genomförande. Ta en minut för att läsa denna information. Du kommer att se att Delta-modulhem är det säkraste valet.

  Varför är trä så brandsäkert?

  Värmeledningsförmågan hos trä är väldigt liten. Det leder värme 300-400 gånger långsammare än stål. Under samma brandförhållanden värms stål snabbare upp genom att det förlorar mycket av sin styvhet och bärkraft på grund av sin goda värmeledningsförmåga. Detta gör det möjligt för en stålstruktur att bryta ner tidigare än trä med samma initiala bärförmåga.

  Brännpunkten för trä är ca 300° C. Det brinnande träet blir ett kolskikt, som fungerar som ett isolerande lager. Detta isolerande lager förhindrar överdriven temperaturökning. Som jämförelse förlorar oskyddat stål dess bärande kapacitet vid en temperatur av ca 230° C. Vid 500° C förlorar den hälften av dess styrka. Vid 750° C förblir endast 10 %.

  Vad gör vi för att skydda våra hem?

  När det gäller trä, i händelse av brand är beräkningen av förkolningen 0,6 mm per minut. Vi beaktar detta vid utformning av virkestrukturer. Träelement förkolnar mycket långsamt från yta till mittpunkt. Det förkolnade skiktet bildas som ett resultat av branden och hindrar träet från att utsättas för syre.

  Därför förblir huset bärkraftigt vid förbränning. Formen förändras inte eftersom det inte finns något tryck och därmed ingen överföring av lasten till andra konstruktionselement. Dessutom är våra hus utrustade med obrännbar isolering och brandsäkra byggbrädor från båda sidor. Detta förhindrar brandens tillgång till byggnadens trästruktur.

  Trots att trä är ett brännbart ämne, är huset utrustat med speciella byggnadselement för att förhindra att elden sprider sig. Vi täcker våra bostäder med strukturella skydd och icke-brännbara isoleringsmaterial. De kan fästas på innerväggar och tak. Det är därför Delta-modulhem är säkra.

  Ladda ner katalog
  Adresse

  Ringvägen 100E, vån 9, 118 60 Stockholm

  Telefon

  +467 042 430 59