Alla Husmodeller Ladda ner katalog

kostnad för färdiga attefallshus

Alla Husmodeller
KONTAKTA OSS

  Attefallshus har tagit marknaden med storm, vilket inte är så konstigt om man tänker på att byggreglerna för husen är så liberala nuförtiden. DeltaModul jobbar hårt med att pressa attefallshusens pris i Sverige och gör ett mycket bra jobb med det. Det är centralt i vår affärsidé att tillhandahålla bästa möjliga kombination av kostnad och kvalitet på de små husen.

  För köparna av husen är kostnaden ofta en mycket viktig faktor och det är därför som vi så målmedvetet hela tiden jobbar med effektiv produktion och smarta lösningar för att hålla priserna låga.

  DeltaModul vet att kunderna är prismedvetna men att de också vill ha kvalitet så den optimerade processen som vi arbetar med är mycket viktig för att kunna tillgodose kundens behov av både pris och kvalitet i bästa möjliga kombination.

  Attefallshus pris

  Attefallshusens kostnad för kunder som köper av DeltaModul är låga jämfört med de priserna som råder på marknaden som helhet. Priserna hålls låga hos oss på grund av det gedigna och långsiktiga arbete med produktutveckling och produktionsprocesser som hela tiden pågår.

  Kostnaden för attefallshus är generellt högre hos andra företag än hos oss. Detta är en av anledningarna till att vi tagit så stor marknadsandel och har så nöjda kunder som vi har. Det är också detta som gör att vi får så många nya kunder som har blivit rekommenderade av tidigare kunder att just köpa hus från oss.

  Kostnad för attefallshus lösvirke

  Huset kan också byggas med lösvirke. Då är virket färdigt när det levereras och behöver bara monteras för att huset ska bli klart att använda. Den kostnad för attefallshus lösvirke som DeltaModul håller är mycket låg jämfört med hos konkurrenterna och vi levererar alltid virke av bästa kvalitet till kunden, som snabbt kan sätta ihop sitt hus utan att behöva hjälp från utomstående.

  Att få ett hus levererat som lösvirke har en mängd fördelar för köparen. Det handlar förstås först och främst om att köparen slipper kostnaderna för arbetskraften som sätter ihop huset men lösvirket från DeltaModul är också färdigt att användas för huset och har producerats enligt en mall som är väldigt lätt att följa.

  För den kund som ställer sig lite främmande till att montera sitt hus själv från lösvirke finns det förstås helt färdiga hus att köpa också, även de till mycket bra pris.

  Pris för komplett attefallshus

  Ett attefallshus pris om komplett vid leveransen blir förstås något högre än vid leverans av ett hus i lösvirke men vid köp av ett komplett attefallshus är priset ofta lägre för köparen om man sätter ett värde på de arbetstimmar som behöver läggas ned för att bygga ett hus med endast lösvirke. För den köpare som är en duktig snickare kan det förstås vara annorlunda om han eller hon har timmar över som inte kan tillmätas ett större värde. Men i de allra flesta fall är det en bättre affär att köpa ett komplett hus jämfört med ett som kommer i lösvirke.

  Man ska heller inte glömma bort att vid köp av ett komplett hus så kommer huset att vara färdigt för användning omedelbart efter leverans, inte ett antal månader senare – som kan bli fallet om köparen själv ska bygga huset.

  Sammanfattning – Pris för attefallshus

  DeltaModul är specialiserar sig på att bygga attefallshus och gör detta mycket effektivt. Vi håller ett pris på attefallshus som ligger mycket bra till på marknaden eftersom vi hela tiden jobbar hårt med att effektivisera produktionen och arbetar med att utveckla nya typer av mer effektiva hus.

  Vid försäljning av färdiga attefallshus kan priset vara så lågt att vem som helst som har en inkomst har råd att köpa huset.

  Ladda ner katalog
  Adresse

  Ringvägen 100E, vån 9, 118 60 Stockholm

  Telefon

  +467 042 430 59